+46 730 642470  
Mån.-Tors.: 10.00-20.00, Fred: 10.00-18.30
Varor för 0,00 kr
0
varor för 0,00 kr
0

GARANTIVILLKOR FÖR KAMADO BONO

I enlighet med de nedanstående villkoren garanterar Kamado BONO till ursprungsköpare, att levererad Kamado BONO’s grill inte har tillverknings- eller materialdefekter om den används enligt anvisningarna. Garantin gäller från försäljningsdagen till ursprungsköparen. Obegränsad garanti för grillens keramiska kropp, eldstaden och eldringen; 2-årsgaranti för alla metalldelar och metalltillbehör; 1-årsgaranti för termometern och brandfast tätning; 1-årsgaranti för sidobord. Denna garanti gäller endast för privatpersoner och icke för kommersiellt syfte. För juridiska personer med kommersiellt syfte gäller 1-årsgaranti för grillens keramiska kropp, alla keramiska delar och metalldelar samt för tillbehör . OBS! Garanti gäller endast om du registrerar din vara på DENNA SIDA. Alla eventuella skador eller sprickor upptäckta vid ett köptillfälle på grillens ytbehandling skall noteras på köpekvittot i original. Garanti gäller endast om varan är köpt från auktoriserad leverantör specificerad på kamadobono.lt hemsida. OBS! varans garanti kan inte överföras till andra ägare!

REGISTRERA DIN GRILL NU / TRYCK HÄR Defekt produkt?

För att undvika onödigt besvär rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen noggrant eller söker efter ytterligare information innan du kontaktar Kamado BONO eller din återförsäljare. Om du vill rapportera ett problem med produkten och få service kontaktar du din återförsäljare. Kontaktuppgifter finns på denna webbplats.

För att vi ska kunna hjälpa dig så effektivt som möjligt bör du ha följande tillgängligt när du ringer eller e-postar: • Originalfakturan eller kvittot, där inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktens modellnummer anges. • Produktens serienummer om ett sådant finns. • Bildbevis på skadan vid klagomålhantering för att kunna värdera skadan. Om varan med garanti har registrerade defekter, värderar Kamado BONO skadan och reparerar eller byter ut varan eller detaljer i enlighet med ovan skrivet. Med denna garanti tar Kamado BONO ansvar för renovering och/eller byte av delar. Obs! Kamado BONO reparerar inte repor, bucklor, nagg, sprickor eller andra små kosmetiska defekter på grillens glasyr som inte är farliga och som inte påverkar grillens funktionalitet.

GARANTI GÄLLER INTE

för repor, bucklor, nagg, sprickor eller andra små kosmetiska defekter på grillens glasyr som inte är farliga och inte påverkar grillens funktionalitet.
Klor, industriell rök, kemikalier, gödningsmedel, mycket hög fuktighet, bekämpningsmedel och salt kan påverka metallfärg och beläggningsmaterial. För den anledningen gäller inte garanti för delar av metall, rostfritt stål och gjutjärn som blir påverkade av ROST, OXIDATION, BLEKNING eller liknande. Skyddande ytbehandling kan bli påverkad av material eller förhållanden som Kamado BONO inte ansvarar för.

Garantin gäller inte i de fall när en skada uppstår p.g.a. felmontering av varan, felaktigt underhåll eller när man inte följer tillverkarens instruktioner eller använder varan för felaktiga ändamål samt förvarar varan i olämpliga miljöer.

Garantin gäller inte om skador på varan framkommer p.g.a. naturligt slitage, olyckor, naturkatastrofer, obehörig renovering, modifiering eller byte till andra delar än original.

Garantin gäller inte om nagg eller sprickor på varan förekommer efter att varan har sålts.

Garanti gäller inte om grillen värms med ved eller annat olämpligt bränsle. Endast högkvalitativ fast träkol bör användas. Endast torra koltändbriketter bör användas för att tända grillen.

Kamado BONO’s garanti annulleras om någon vätska – inklusive tändvätskor – hälls i eller på keramisk grill.

Denna garanti gäller inte vid användning av varan för kommersiella eller liknande ändamål för privatpersoner. Denna garanti täcker endast dagligt privat bruk och underhåll av varan.

Kamado BONO tar inte an ansvar vid fördröjning eller misslyckande att följa garantikrav, som har ursakats av oförutsedda händelser utanför Kamado BONO’s kontroll.

Kamado BONO bär inte ansvar för fördröjningar eller garantiåtaganden i fall av oförutsedd händelse eller fall utanför Kamado BONO’s kontroll. Detta inkluderar (men inte begränsar till) naturkatastrofer, brand, statliga restriktioner eller begränsningar, strejk, leveransfördröjningar eller materialbrist.

Kamado BONO ansvarar uttryckligen inte för några andra garantier – klartutryckta eller underförstådda – inklusive underförstådda garantier om kommersiella egenskaper eller lämplighet för ett specifikt ändamål.

Denna garanti gäller inte och Kamado BONO ansvarar inte för skador resulterade av fördröjning, stopp i driften, olägenheter eller för någon avsiktlig eller/och slumpmässig följdskada.

Köparens exklusiva rätt till garantibrott är begränsad till reparation eller byte av varan och/eller dess delar i enlighet med varans garantibeskrivning.

Vissa länder tillåter inte några begränsningar för garantins validitet. Eller begränsningar tillämpas ej för någon avsiktlig, slumpmässig och/eller följdskada. Denna garanti täcker alla juridiska rättigheter, men i Ditt land kan andra regler tillämpas. Om produkten skulle visa sig vara defekt, kommer Kamado BONO att reparera eller byta ut produkten i enlighet med garantivillkoren i det land där du köpte produkten.

Kamado BONO bemyndigar inga andra privata eller juridiska personer/parter att ansvara å vägnar av Kamado BONO gällande försäljning eller köp av Kamado BONO varor. Garantin gäller inte om varan är köpt från icke auktoriserad handlare och/eller tredje part.

Vid fråga om handlarens identifiering kontakta Kamado BONO innan du gör ett köp.

Denna är den enda Kamado BONO’s garanti. För garantianspråk kontakta Kamado BONO’s administration eller din återförsäljare.