+46 730 642470  
Mån.-Tors.: 10.00-20.00, Fred: 10.00-18.30
Varor för 0,00 kr
0
varor för 0,00 kr
0

HAR DU NYSS KÖPT EN BONO GRILL?

Läs igenom våra rekommendationer innan du börjar montera ihop KAMADO BONO grillen och innan du använder den för första gången.,. Läs även säkerhetsinformationen noggrant!
RÖR EJ ELLER FLYTTA EJ grillen med brinnande kol i den eller om grillen inte har kallnat ordentligt.
Tänk på att det är vassa och heta metalldelar i grillen så att du inte skadar dig. Vi rekommenderar dig att vara försiktig när du rör metallytor, ventiler av rostfritt stål, etc.
Var uppmärksam på brandfara när du tänder kol med tändstickor eller tändare, och när du grillar på de heta träkolen eller de heta stekytorna.

ANVÄND HETA MATLAGNINGSREDSKAP MED STOR FÖRSIKTIGHET.

Kom ihåg att grillen, grillgallret och kolen är heta.
Grillen är tung. Därför bör den flyttas eller lyftas med försiktighet. Var försiktig så att du inte skadar dig på de vassa metalldelarna vid förflyttning, påfyllning eller tömning av grillen.
Ställ ALDRIG grillen på trägolv eller andra brandfarliga ytor. Den undre keramiska delen av grillen sprider hetta under grillningen, därför skall inga brännbara objekt finnas i närheten. Håll alla brännbara saker borta från grillen. Luta dig inte mot grillen eller grilldelar, t.ex. handtaget. Låt inte barn leka i närheten av den heta grillen. Kontrollera regelbundet att alla grilldelar är fastskruvade.

KAMADO BONO grillens metallringar är avsedda för att hålla ihop grillens konstruktion därför är det viktigt att försäkra sig om att alla kopplingar är korrekt åtdragna. . Detta är särskilt viktigt efter de första grillningarna. Men skruva inte ringarna för hårt eftersom det kan orsaka sprickor i keramiken. Vid senare användning av grillen rekommenderas det att dubbelkolla kopplingarna minst två gånger om året.

HA ALLTID LOCKET PÅ NÄR DU GRILLAR.

Du kommer att bli förvånad hur enkelt det är att steka en rejäl stor stek i 330 °C temperatur! Det enda du behöver göra är att lägga på locket! KAMADO BONO grillen kommer att göra resten av jobbet. Om du behöver kontrollera maten eller flytta på den, gör det så snabbt som möjligt och lägg sedan på locket igen. På så sätt förlorar du så lite värme som möjligt och behåller en konstant temperatur. Vid konstant temperatur kan du reglera värmen upp eller ner med hjälp av ventilerna. Om du öppnar locket helt, får du en kraftigare eld samt högre temperatur. Detta kan bidra till att din mat inte blir korrekt tillagad. Lämna aldrig öppen eld utan tillsyn!
Öppna den heta grillen väldigt försiktigt.
Undvik att öppna locket med hastiga rörelser. Om du behöver öppna den heta grillen (över 200 °C), lyft bara locket lite grann så att luften utifrån långsamt sipprar in i grillen. Gör detta några gånger. På så sätt undviker du risken att få eldvågor eller korsdrag i grillen vilket kan medföra risk för att bränna sig. Låt inte barn röra eller öppna grillen!

VIKTIGT!

Grillen skall förvaras med locket på och båda ventilerna ska vara stängda när den inte används. Det är viktigt att skydda KAMADO BONO från fukt och regn. För det använd ett vattentät väderskydd och förvara alla metall- och keramiska tillbehör inuti grillen.

ANVÄND EJ TÄNDVÄTSKOR FÖR GRILLTÄNDNING.

Tändvätskor absorberas in i den keramiska ytan och kommer att sitta kvar länge i grillens väggar och förstöra smaken på maten. Vi rekommenderar luktfria, torra och fasta koltändbricketter för att tända grillen. Detta är den snabbaste vägen för att tända grillen och nå önskad temperatur utan att förorena din grill med kemikalier.

HUR TÄNDER MAN KAMADO BONO?

Använd koltändbricketter (match light charcoal) och träkol för att tända grillen. Maten som tillagas på naturig träkol blir extra smakrik. Följ noggrant bruks- och säkerhetsanvisningar när du tänder grillen.
Undvik att grilla med för hög temperatur de första gångerna.
För hög värme kan förstöra tätningen innan den har fäst ordentligt. Den rekommenderade temperaturen vid de första grillningarna skall vara under 177 °C. Vid den nivån fäster tätningen bäst på grillens yta. Om du råkar förstöra tätningen, köp en ny tätning som passar till höga temperaturer.

HA ALLTID GRILLHANDSKAR PÅ

när du vidrör heta keramiska ytor eller stekytor så att du inte bränner dina händer. Glöm inte att endast lägga de heta grilldelarna på brandsäkra och värmeresistenta ytor.
Förvara träkolen torrt.
Fuktig träkol är svårare att tända. Efter en grillning blir det ofta en del av kol kvar i eldstaden. Kolet går utmärkt att använda igen även om det blivit fuktig efter t.ex. regniga dagar. I sådana fall lägg till lite torrt kol och blanda med det fuktiga. Det kommer att hjälpa dig att tända grillen snabbare.

UNDVIK FUKT INNE I KAMADO BONO GRILLEN.

Se till att grillen inte står i regn samt undvik att få vatten in i grillen. Täck grillen med vattentät väderskydd när den inte används. Du kan självklart använda KAMADO grillen när det regnar eller snöar men var försiktig så att inte fukt kommer in i grillen. Vatten kan tränga sig in i den porösa innerväggen och sedan fryser vid minusgrader. Detta kan orsaka sprickor i väggarna. Tvätta aldrig grillen med vatten!

KAMADO BONO KAN ANVÄNDAS ÅRET RUNT!

I tillverkningen av Din grill används de mest avancerade teknologierna vilket gör att den har välisolerande egenskaper och påverkas inte av de stora temperaturskillnaderna. Du kan njuta av den goda grillade maten både på vintern och på sommaren. Tänk hur härligt det skulle vara att få din favoritstek grillad även när du har snö runt omkring dig! Glöm bara inte att skydda grillens insida från fukt, vatten eller snö efter användningen. Om du ändå har råkat få fukt eller vatten in i grillen, torka insidan försiktigt, tänd sedan en liten mängd träkol och värm upp grillen till 170–175 °C.

FÖRBEREDD DIN GRILL VÄL INFÖR VILOSÄSONGEN

Rensa grillgaller från fett och matrester och ta bort aska. Kolla att alla grilldelar är rena och torra. Glöm inte att rensa eldlådans öppningar och galler. Om du inte kommer att använda grillen under en längre tid, täck den med isolerande väderskydd. Kolla periodvis så att inte fukt eller kondens har kommit in i grillen.
Sidobord i bambu bör förvaras i torra utrymmen för att förebygga mögel. INFÖR GRILLSÄSONGEN rekommenderar vi att tända en liten mängd träkol och värma grillen upp till 170–175°C, för att få bort fukt och eventuella matrester eller aska.

NATURLIG TRÄKOL I BITAR PASSAR BÄST TILL DIN GRILL

Med träkol kan du behålla önskad temperatur längre tid. Välj träkol av den bästa kvalitén. De flesta sorter av kol eller kolbriketter innehåller kemikalier, oljeprodukter och andra farliga produkter som inte bör användas vid matlagning. Skol producerar mycket aska vilket kan orsaka problem med luftflödet genom grillen, dessutom påverkar kemikalierna matens smak och kvalité. Det blir även svårare att behålla önskad temperatur i grillen.

ANVÄND INTE VATTEN FÖR ATT SLÄCKA GRILLEN!

När du har färdigt grillat, stäng helt enkelt locket samt grillens nedre och övre ventiler. På så sätt kommer elden att slockna. Kol som finns kvar i grillen går att använda igen vid nästa grillning.

ANVÄND INTE VATTEN FÖR ATT RENSA GRILLEN!

KAMADO BONO grillen har den unika egenskapen att rensa sig själv. Om du rensar grillen med vatten, kommer de porösa innerväggarna att absorbera all vätska. Du behöver inte rensa grillen direkt efter grillningen. Matrester och beläggningar kommer att brinna sönder när du har lagt locket på och stängt båda ventilerna. Rensa grillgallret med KAMADO BONO rengöringsmedel och borsta det rent före nästa grillning.

RÖR INTE OM TRÄKOLEN!

KAMADO BONO brinner som bäst utan störning. Grillens unika design gör att allt träkol tänds samtidigt och därför är det bäst att inte röra om det heta kolet. Även kolgallret är designad för ett optimalt luftflöde som hjälper till att hålla den önskade temperaturen.

KONTROLERA REGELBUNDET OM ALLA FIXERINGS ELEMENT ÄR FASTSKRUVADE.

Grillens metallringar håller fast locket och därför är det viktigt att kontrollera att alla fixeringar sitter fastskruvade. Det är särskilt viktigt att kontrollera det i början, efter att du har använt din KAMAD BONO grill några gånger. Senare är det rekommenderat att göra en kontroll minimum ett par gånger per år.

SE UPP FÖR BRANDRISK!

Öppna lågor kan vara farliga för människan och naturen. Följ anvisningar i Allmänna brandsäkerhetsregler och håll rätt avstånd från lätt brännbara föremål och byggnader. Lämna inte en brinnande och öppen grill utan tillsyn. Den heta askan kan orsaka eld på närliggande brännbara föremål om den läcker ut ur grillen.
Ställ aldrig grillen på trägolv eller andra brandfarliga ytor som t.ex. torrt gräs, träspån, löv eller liknande. Använder du grillen i naturen, tänk på brandrisken. Var särskilt försiktig när det är mycket torrt och vid en ökad fara för bränder.
Rör inte den varma grillen och låt inte barn leka i närheten av den heta grillen. Vid matlagning lämna inte grillen öppen utan tillsyn, särskilt när det är blåsigt. Vid blåsigt väder kan aska och glödande kol blåsa ut i luften vilket kan orsaka brand. Vid mycket stark vind kan även locket lyftas och på så sätt öka risken för brand eller skador. Därför rekommenderar vi att vara extra försiktig om du använder grillen vid mycket blåsigt väder.

DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANVÄNDA KAMADO BONO INNOMHUS!

Grillen är avsedd endast för användning utomhus, längre bort från byggnader och på ställen där det finns ordentlig ventilation. Använd aldrig grillen i fordon, lagerlokaler eller på platser med brandfarligt material i närheten.

Stäng båda luftventilerna när du grillat färdigt. På så sätt stryper du luftflödet och släcker elden i grillen.

DET ÄR STRIKT FÖRBJUDET ATT MODIFIERA KAMADO BONO DELAR ELLER ANVÄNDA ICKE ORIGINALDELAR.

Användaren bär ensamt ansvar för en korrekt användning av grillen samt att säkerhetsanvisningarna följs.
Modifiering eller byte av originaldelar på egen hand kan orsaka skador för användaren eller grillen. KAMADO BONO garanti gäller inte i sådana fall.

Din KAMADO BONO är mycket trygg grill om du använder den enligt instruktionerna och följer säkerhetsanvisningarna. Med varsam användning kommer KAMADO BONO att tjäna dig länge och utan problem.